« Izao no lazain'i Jehovah: Mijanòna eo an-dàlana ianareo ka izahao, ary anontanio izay Lalana Masaka Hatry ny Ela, dia izay làlana tsara, ka iny no izory, dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. » Jeremia 6:16

Accueil Hitady fiangonana Jesosy Mamonjy Fiangonana Jesosy Mamonjy Anosibe map

Fiangonana Jesosy Mamonjy Anosibe map

Note des utilisateurs: / 0
MauvaisTrès bien 

Afficher 1 sur une carte plus grande